top of page

מבנה הוועידה:

9:30-8:30

התכנסות וארוחת בוקר מפנקת

11:10-9:30

מליאת פתיחה מרכזית - אולם מרכזי'

בהנחיית מיקי חיימוביץ'

 • Rebuild by Designהאנק אובניק שליח מיוחד לנושאי מים בינלאומיים של הולנד, שימש כיועץ בכיר של הנשיא אובמה לאחר הוריקן סנדי.

 • ממבט עולמי לפעולה מקומיתפאנל מקבלי החלטות 

הפסקת קפה ונשנושים

11:30-11:10

13:00-11:30

 • פתרונות מבוססי טבע למניעת הצפות ושיטפונות - אולם מרכזי

 • זיהום נחלים - כמה זה עולה לנו? - אולם 3

 • נחלים בראי משבר האקלים - אולם 2

מושבים מקבילים:

14:00-13:00

ארוחת צהריים  

15:00-14:00

 • ישראל מתקדמת לניהול אגני משלב - אולם מרכזי

 • שיקום נחלים - Best Practices - אולם 2

 • פתרונות ויסות שנויים במחלוקת - אולם 3

 • הקרנת הסרט "נגד הזרם" ושיחה עם היוצר עומר יפמן - גינת הקולנוע

15:10-15:00

הפסקה קצרה

16:30-15:10

בהנחיית מיקי חיימוביץ'​

 • הטבע להגנת החברה - טקס הענקת אותות הערכה למשקמי הנחלים, במעמד השרה להגנת הסביבה ומנכ"לית החברה להגנת הטבע

 • מאתגר עולמי למשאב לאומי - שיחה עם נציגי ועדת המנכ"לים לתכנית הלאומית לניהול סיכוני שטפונות

במסגרת הכנס יוצגו תערוכת עבודות של סטודיו LandBasics נחל-ים מהמסלול לאדריכלות נוף בטכניון והתערוכה "נחל הירקון - שיקום עם מעוף" של רשות נחל ירקון.

מושבים מקבילים:

מליאת סיכום - אולם מרכזי

Agenda
26.jpg
bottom of page