top of page

9:30-8:30

התכנסות וארוחת בוקר מפנקת

11:10-9:30

מנחה: מיקי חיימוביץ'​

 • ברכות - גלית כהן, מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה, דוד אסף סמנכ"ל בכיר לניהול נגר ומשאבי סביבה במשרד החקלאות, איריס האן מנכ"לית החברה להגנת הטבע, הילה ביניש מנהלת אגמא

 • Rebuild by Design -  האנק אובניק שליח מיוחד לנושאי מים בינלאומיים של הולנד, שימש כיועץ בכיר של הנשיא אובמה לאחר הוריקן סנדי.

 • ממבט עולמי לפעולה מקומית - פאנל בהשתתפות: חיים חמי - מנכ"ל רשות ניקוז ונחלים קישון, רפי אלמליח - רשות מקרקעי ישראל, רונית מזר - מנהל התכנון, אלון זס"ק – המשרד להגנת הסביבה, שמואל בוקסר - ראש עיריית נס ציונה

11:30-11:10

הפסקה קצרה

מליאת פתיחה מרכזית - אולם מרכזי

13:00-11:30

:מושבים מקבילים

פתרונות מבוססי טבע למניעת הצפות ושיטפונות
אולם מרכזי

יו"ר מושב: אסף זנזורי, החברה להגנת הטבע

הרצאת פתיחה: פתרונות מבוססי טבע לניהול סיכוני שטפונות – ד"ר רועי אגוזי, משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
 

מקרי מבחן:

 • רכסים – אדר' יעל המרמן סולר

 • יובלי שורק תחתון - אינג' בועז כהן, מהנדס רשות ניקוז ונחלים שורק


פאנל מגיבות : ד"ר ג'ניה גוטמן – משרד החקלאות פיתוח הכפר, אדר' ורד סולומון ממן – משרד הבינוי והשיכון, אילה גלדמן – המשרד להגנת הסביבה, רחלי קולסקי – מנהל התכנון

זיהום נחלים - כמה זה עולה לנו?
אולם 3

יו"ר מושב: ניר פפאי, הפרויקט הלאומי לשיקום נחל ציפורי

 • זיהום נחלים בראיה ארצית - מצב קיים ופעולות נדרשות לעתיד - ד"ר רז תמיר

 • לכל זיהום יש מחיר: הצגת עבודה כלכלית חדשה ­- דנה טבצ'ניק, החברה להגנת הטבע

 • הצעת חוק "המזהם משלם" – חברת הכנסת גבי לסקי, יו"ר שדולת המים והנחלים בכנסת

 

פאנל מגיבים: דני גרינוולד - רשות המים, שרית כספי אורון - המשרד להגנת הסביבה, מור גלבוע - עמותת צלול

נחלים בראי משבר האקלים
אולם 2

יו"ר מושב: פרופ' תמר דיין, מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט

 • שינוי משטר המשקעים באזורנו והשלכותיו על משטר הזרימות בישראל - פרופ' אפרת מורין, האוניברסיטה העברית

 • השפעת שינויי האקלים על האקולוגיה של הנחלים בישראל - ד"ר ירון הרשקוביץ', המרכז הלאומי לאקולוגיה אקווטית, מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט

 • השלכות שינוי האקלים בנחל חרמון כמקרה בוחן, ואסטרטגיות לפתרון בסקאלות מקומיות ועולמיות - ד"ר אביב אבישר וד"ר תמר מרכוס – מכון דש"א, מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט

שיח על החוסן שלנו מול השינויים: ד"ר אמיר ארז- המשרד להגנת הסביבה, ד"ר יהושע שקדי - רשות הטבע והגנים, ד"ר דורון מרקל - קק"ל, ד"ר יעל סטורץ - רשות המים.

14:00-13:00

ארוחת צהריים

15:00-14:00

מושבים מקבילים:

ישראל מתקדמת לניהול אגני משלב אולם מרכזי

יו"ר מושב: ערן אטינגר

 • פיילוט תוכניות אגניות לניהול סיכוני שטפונות - דרור אפשטיין, רשות ניקוז ונחלים שרון

 • מדיניות חדשה לניהול נגר עירוני - רחלי קולסקי, מנהל התכנון

 • מעבר מרשויות ניקוז לרשויות אגניות - עובד יבין, רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי

 • התוכנית האסטרטגית לשיקום ושימור נחלים - מאיה מילרד גבעון, אגמא המרכז לאגני היקוות ונחלים

נגד הזרם - הסרט
גינת הקולנוע

יו"ר מושב: מיקי חיימוביץ

 • הקרנת הסרט "נגד הזרם" ושיחה עם היוצרים עומר יפמן וחן רותם

שיקום נחלים - Best Practices
אולם 2 

יו"ר מושב: דניאלה פוסק

 • הפרויקט הלאומי לשיקום נחל ציפורי - ניר פפאי ואדר' מיכל בן שושן.

 • Nadine Gerner - The Emscher Basin Restoration

 • שיקום נחל פרדסים - אדר' נוף ואקולוג ליאב שלם

פתרונות ויסות שנויים במחלוקת
אולם 3

יו"ר מושב: פרופ' אורי שמיר

שיח סביב סוגיות מהותיות בפתרונות ויסות

בהשתתפות: אורי רגב - רשות ניקוז ונחלים קישון, אבי אוזן - רשות הטבע הגנים, בני יעקבי - משרד החקלאות ופיתוח הכפר, אורלי גבישי סוטו - רשות ניקוז ונחלים גליל מערבי, אריה פולינסקי - פלגי מים, חגית וינר - אפיק הנדסת סביבה והידרולוגיה

15:10 -15:00

הפסקה

16:30-15:10

מליאת סיכום - אולם מרכזי

מנחה: מיקי חיימוביץ'

 • ברכות: תמר זנדברג - השרה להגנת הסביבה תמר זנדברג וגיורא שחם מנכ"ל ויו"ר מועצת רשות המים 

 • הטבע להגנת החברה - טקס הענקת אותות הערכה למשקמי הנחלים, במעמד השרה להגנת הסביבה ומנכ"לית החברה להגנת הטבע

 • מאתגר עולמי למשאב לאומי שיחה עם נציגי וועדת המנכ"לים לתכנית הלאומית לניהול סיכוני שטפונות, בהשתתפות: שחר סולר - סמנכ"ל אסטרטגיה במינהל התכנון וערן אטינגר יועץ למשרד ראש הממשלה להכנת תכנית היערכות לאומית לניהול סיכוני שיטפונות.

 

bottom of page